RCP


ERC European resuscitatión council
(Guías de resucitación)


AHA American heart asociation
(Guías de resucitación)


CERCP Consejo español de resucitación cardiopulmonar 


ILCOR International liaison committee on resuscitation 

Anuncios